Till innehåll på sidan

Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal

Serie:
NR01 - BNP/Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-nr01ti2104_pdf
ISSN:
1654-1332 (Online); 0282-9290 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-11-29
Förfrågningar:

Frida Calson Öhman

010-479 58 69

frida.calsonohman@scb.se

Melker Pettersson Loberg

010-479 43 74

melker.petterssonloberg@scb.se