Till innehåll på sidan

Fritidsfiske 2020

Serie:
JO57 - Fritidsfisket i Sverige
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-jo57sm2101_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-06-18
Förfrågningar:

Gustav Blomqvist

010-698 62 59

gustav.blomqvist@havochvatten.se