Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2021

Serie:
EN31 - Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Kvartal och år
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-en31sm2102_pdf
ISSN:
1654-3696 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-06-28
Förfrågningar:

Björn Larsson

010-479 61 35

bjorn.larsson@scb.se