Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2021 (korrigerad 2022-12-07)

Serie:
EN31 - Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Kvartal och år
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-en31sm2201_pdf
ISSN:
1654-3696 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-03-28
Förfrågningar:

Jörgen Bromé

010-479 45 33

jorgen.brome@scb.se