Till innehåll på sidan

Fritidsfiske 2021

Serie:
JO57 - Fritidsfisket i Sverige
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-jo57sm2201_pdf
Statistikansvarig:
Havs- och vattenmyndigheten
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-30
Förfrågningar: