Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion

I denna statistik redovisas utsläppen till vatten år 2020 av näringsämnena fosfor och kvä­ve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD7 och COD-Cr. Utsläppen till vatten avser utsläpp från tätbebyggelser anslutna till tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk och industrier med rening i egen regi.

Serie:
MI22 - Utsläpp till vatten
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-mi22sm2201_pdf
Statistikansvarig:
Naturvårdsverket
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-11-17
Förfrågningar:

Martin Villner

010-479 45 61

martin.villner@scb.se