Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2021 - företagssektorn

Företagssektorn fortsatte öka sina utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) under 2021. Totalt lade företagen 131,5 miljarder kronor på egen FoU, vilket var en ökning med cirka 2,1 procent jämfört med 2019 i fasta priser. FoU-personalen utförde FoU för drygt 89 000 heltidsekvivalenter. Det var en ökning med nästan 4 500 heltidsekvivalenter, eller 5,3 procent, jämfört med 2019. Av dessa 89 000 heltidsekvivalenter utgjorde män cirka 74 procent och kvinnor 26 procent. Ökningen av FoU-personalen drevs av den interna personalen som ökade med 7 900 heltidsekvivalenter. Den externa personalen minskade med 3 400 heltidsekvivalenter.

Rapporten presenterar statistik över företagssektorns FoU-verksamhet. Den lyfter bland annat:

    • Utgifter för egen FoU fördelat på typ av utgift
    • Koncentrationen av egen FoU hos de fem största branscher och tio största FoU-utförare
    • Finansieringen av företagssektorns FoU-verksamhet efter finansierande sektor
    • Utgifter för utlagd FoU efter mottagande sektor
    • FoU-verksamhet utförd av personal efter typ av anställning
    • FoU-verksamhet utförd av personal fördelat på kön och yrkeskategori

 

Tabellbilaga Forskning och utveckling i Sverige 2021 - företagssektorn (xlsx)

Serie:
UFFT - Övrig publicering under ämnesområdet Utbildning och forskning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-ufftbr2204_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-12-15
Förfrågningar:

Özlem Tepe

010-479 41 52

ozlem.tepe@scb.se