Till innehåll på sidan

MIS 1982:4. Socioekonomisk indelning (SEI)

Omslag

Den socioekonomiska indelningen (SEI), som ursprungligen publicerades 1982, baseras i huvudsak på uppgifter om individers yrken/jobb. De grundläggande klasserna på aggregerad nivå består av arbetare, tjänstemän och företagare. Viktiga kriterierna för grupperingen är: normala utbildningskrav för yrket, facklig tillhörighet för yrket, yrkesställning (anställd/företagare) och sysselsättningsstatus (förvärvsarbetande, studerande, pensionär etc.). Indelningen omfattar även regler för klassificering av hushåll.
PDF:
Hela publikationen (16248kb)
Serie:
X11 - Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2007-x11öp8204_pdf
ISSN:
1654-3718 (Online); 1402-0807 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2007-09-18
Förfrågningar:

Charlotte Samuelsson

010-479 48 17

charlotte.samuelsson@scb.se