Till innehåll på sidan

Trender och Prognoser 2008

Omslag

Beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad samt utsikterna fram till 2030.

Trender och prognoser 2008 presenterar beräkningar över tillgång och efterfrågan på utbildade av olika slag. För 49 utbildningsgrupper ges en särskilt utförlig redovisning av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Rapporten beskriver också hur befolkningssammansättningen i Sverige kommer att förändras framöver och hur det påverkar försörjningsbördan för de förvärvsaktiva åldrarna. Dessutom ges en bild av hur sysselsättningen kan komma att utvecklas inom olika delar av arbetsmarknaden.
PDF:
Hela publikationen (8939kb)
Serie:
AM85 - Trender och Prognoser
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-am85br0901_pdf
ISBN:
978-91-618-1475-6
ISSN:
1653-4085 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2009-01-30
Förfrågningar:

Ingrid Bergström-Levander

010-479 49 60

ingrid.bergleva@scb.se