Till innehåll på sidan

Så använder du Statistikdatabasen

Det finns ett par ingångar på SCB:s webbplats till Statistikdatabasen. I det här exemplet visas hur du hittar statistik genom de ämnesområden som återfinns under fliken Hitta statistik. Som exempel följer vi steg för steg hur du tar fram svaret på frågan:

Hur många skilda kvinnor fanns det i Skövde kommun mellan 2006 och 2015?

Steg 1. Välj tabell

1. Välj fliken – Hitta statistik
2. Scrolla ner en bit och klicka på Befolkning

bild

3. Välj - Befolkningens sammansättning

4. Välj – Befolkningsstatistik

Observera att direkt under huvudrubriken visas datum för nästa publicering. Länken leder till Publiceringskalendern.

bild

1. Välj – Tabeller i Statistikdatabasen

2. VäljFolkmängd

3. Välj den översta tabellen – Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2019

bild 

Steg 2. Välj variabler

När du har valt den tabell som du är intresserad av är det dags att välja värden i listboxarna för tabellens variabler. I varje listbox kan du välja värden för respektive variabel. Observera att du inte behöver välja något värde i de boxar som inte är markerade med en asterisk (*)

bild 

 1. I rutan för tabellinnehåll väljer du Folkmängd.
 2. För att välja att data visas på kommunnivå trycker du på pilen i rutan för region. Välj Kommuner.
 3. Nu listas aktuell kommunindelning. Skrolla ner i listan över kommuner och markera 1496 Skövde. Du kan även söka efter Skövde kommun i sökfältet och sedan klicka på förstoringsglaset.
 4. För att välja värden på variabeln civilstånd klickar du på skilda.
 5. Nästa steg är att välja ålder på liknande sätt som Skövde kommun valdes i rutan för variabeln Region. Välj Ålder, totalt, alla redovisade åldrar för att få fram summan av skilda kvinnor.
 6. För att välja endast kvinnor, markera kvinnor i rutan för kön.
 7. Välj åren 2006-2015 genom att markera dem i listboxen.
 8. Klicka sedan på knappen Fortsätt för att få fram tabellen. Vill du ha ytterligare tips om hur värden för variabler markeras, klicka på länken Tips och hjälp som du hittar ovanför listboxarna.  

 

Steg 3. Visa tabell

Nu är tabell och variabler valda och tabellen visar svaret på frågan: Hur många skilda kvinnor fanns det i Skövde kommun 2013?

bild

Du kan även spara den tabell du har tagit fram.

 1. Klicka på listboxen Spara tabell som.
 2. Välj vilket format du vill spara tabellen eller diagrammet i.
 3. Klicka på Spara till fil
 4. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator. 

 

Spara sökningen

Vill du komma tillbaks till samma sökning men med uppdaterade siffror eller vill du skicka din tabel till någon annan kan du använda Spara sökningen.

Läs om hur du kan göra en sparad sökning i Statistikdatabasen