Till innehåll på sidan

Spara sökningen i Statistikdatabasen

Här beskrivs steg för steg hur du kan göra för att lätt komma tillbaks till din gjorda sökning i Statistikdatabasen. Du får uttaget precis som du har utformat det och i det format du sparat det till.

En sammanfattning om hur du jobbar med Statistikdatabasen finns också i den en manual: 

Så använder du Statistikdatabasen (pdf)

Steg 1: Gör ett uttag och ändra det 

Sök fram en tabell

Sök fram en tabell, till exempel Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön. Välj variabler och år exempelvis Folkmängden fördelat på män och kvinnor i Stockholms och Norrbottens län 2010–2013.

Under "Ändra och beräkna" kan du välja att vrida tabellen "Pivotera medsols" ett steg för att få årtalen som radrubriker istället.

Exempel på pivoterad tabell för uttag

När du är nöjd med ditt uttag och vill spara det för att lätt hitta tillbaks senare, eller för att dela det går du till Spara sökningen.

Knapp för spara sökningen

Steg 2: Välj alternativ för hur tiden ska uppdateras i sökningen

När du valt att spara din sökning finns det tre olika alternativ för hur tidsperioden ska visas nästa gång du kör din sökning. I detta exemplet antar vi att nya uppgifter för 2014 kommit sedan du sparade sökningen.

Alternativ 1: Visa samma sökning och lägg till nya tidsperioder (fast starttid).

Med detta alternativ läggs nya årtal på i vår tabell. 2010 ligger kvar som starttid och tidsperioden 2010–2014 kommer att visas nästa gång sökningen görs.

Exempel på sökning med fast starttid

Alternativ 2: Visa samma antal tidsperioder och uppdatera med nytillkomna tider (rullande starttid)

Med detta alternativ läggs nya årtal till men lika många årtal visas som vid vår första sökning (4 stycken i exemplet). 2011 blir ny starttid i tabellen nästa gång sökningen körs och tidsperioden 2011–2014 visas.

Exempel på sökning med rullande starttid

Alternativ 3: Visa samma sökning igen

Med detta alternativ visas inga uppdaterade tidsperioder utan tabellen ser likadan ut som vid vår gjorda sökning. Tidsperioden är samma, 2010–2013.

Exempel på visa samma sökning igen

Steg 3: Välj format för sökningen

När du valt hur din sökning ska uppdateras måste du välja vilket format du vill att din sökning ska visas när du kör den nästa gång.

Exempel på hur man väljer format för sökningen

I detta exempel väljer vi som det visas på skärmen och slutför.

Steg 4: Sparade sökningen som länk

När klickat på slutför skapas en länk till din sökning som du kan använda nästa gång du vill göra samma sökning. Du kan spara, kopiera eller skicka den som e-post. Alternativen ser lite olika ut i de olika webbläsarna.

I Chrome

Exempel på hur spara sökningen visas i Chrome

I Explorer och Firefox

Exempel på hur spara sökningen visas i Explorer och Firefox

Nästa gång du kör din sökning visas uttaget enligt de alternativ du valt.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30