Till innehåll på sidan

Spara sökningen i Statistikdatabasen

Här beskrivs steg för steg hur du kan göra för att lätt komma tillbaks till din gjorda sökning i Statistikdatabasen. Du får uttaget precis som du har utformat det och i det format du sparat det till.

Sammanfattning om hur du jobbar med Statistikdatabasen

Så använder du Statistikdatabasen (pdf)

Steg 1: Gör ett uttag och ändra det 

Sök fram en tabell

Sök fram en tabell, till exempel Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön. Välj variabler och år exempelvis Folkmängden i Stockholms och Norrbottens län 2015–2017.

Under "Ändra och beräkna" kan du välja att vrida tabellen "Pivotera medsols" ett steg för att få årtalen som radrubriker istället.

Tabell befolkningen Stockholm och Norrbottens län 2015-2017

När du är nöjd med ditt uttag och vill spara det för att lätt hitta tillbaks senare eller för att dela det går du till Spara sökningen.

Spara sökningen

Steg 2: Välj alternativ för hur tiden ska uppdateras i sökningen

När du valt att spara din sökning finns det tre olika alternativ för hur tidsperioden ska visas nästa gång du kör din sökning. I detta exemplet antar vi att nya uppgifter för 2018 kommit sedan du sparade sökningen.

Alternativ 1: Visa samma sökning och lägg till nya tidsperioder - Fast starttid

Med detta alternativ läggs nya årtal på i vår tabell. 2015 ligger kvar som starttid och tidsperioden 2015-2018 kommer att visas nästa gång sökningen görs. http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67750

Tabell befolkning Stockholm och Norrbottens län 2015-2018

Alternativ 2: Visa samma antal tidsperioder och uppdatera med nytillkomna tider - Rrullande starttid

Med detta alternativ läggs nya årtal till men lika många årtal visas som vid vår första sökning (3 stycken i exemplet). 2016 blir ny starttid i tabellen nästa gång sökningen körs och tidsperioden 2016-2018 visas.

Alternativ 3: Visa samma sökning igen

Med detta alternativ visas inga uppdaterade tidsperioder utan tabellen ser likadan ut som vid vår gjorda sökning. Tidsperioden är samma, 2015-2017. http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67755

Steg 3: Välj format för sökningen

När du valt hur din sökning ska uppdateras måste du välja vilket format du vill att din sökning ska visas när du kör den nästa gång.

Lista över de format som kan väljas

I detta exempel väljer vi som det visas på skärmen och slutför.

Steg 4: Sparade sökningen som länk

När klickat på slutför skapas en länk till din sökning som du kan använda nästa gång du vill göra samma sökning. Du kan spara, kopiera eller skicka den som e-post.

Spara sökningens länk

Nytt juni 2019

Visa gjorda val i en sparad sökning

För att komma tillbaks och se vilka val som gjorts för den sparade sökningen lägger du till ändelsen ?select. Du hamnar på sidan där du väljer variabler i PxWeb och kan se vilka variabler, värden mm som är valda för den sparade sökningen.

Exempel

URL till sparade sökningen http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67752 För att se de gjorda valen http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67752?select Du hamnar då tillbaks på sidan där valen gjordes och kan ändra uttaget som spara om.

Ändra formatet på din sparade sökning

Om du vill ha en sparad sökning för exakt samma uttag men i ett annat uttagsformat kan du byta genom att lägga till en ändelse.

Exempel

URL till sparade sökningen som är gjord som ”Visa på skärm” http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67752

URL till samma sökning men med Excel som uttagsformat:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67752.xlsx

Väljer du det nya formatet  HTML5 tabell får du html-kod för tabellen som du kan använda på din egen webbplats.  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/67752.html5_table

Följande ändelse kan läggas till för att få olika uttagsformat:

Filändelse Uttagsformat
.px  px-fil
.xlsx   Excel-fil
.xlsx_doublecolumn  Excel-fil med dubbel kolumn
.csv  Csv-fil
.csv_tab   Tabbseparerad csv-fil utan rubrik
.csv_tabhead   Tabbseparerad csv-fil med rubrik
.csv_comma   Kommaseparerad csv-fil utan rubrik
.csv_commahead   Kommaseparerad csv-fil med rubrik
.csv_space   Blankstegsavgränsad csv-fil utan rubrik
.csv_spacehead   Blankstegsavgränsad csv-fil med rubrik
.csv_semicolon   Semikolonseparerad csv-fil utan rubrik
.csv_semicololhead   Semikolonseparerad csv-fil med rubrik
.json_stat   json-stat fil
.html5_table  HTML5 tabell
.relational_table  Relationstabell (txt)
.json json-fil

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30