Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-27

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Avhoppen från kommunfullmäktige minskade mandatperioden 2018–2022

2023-01-25

I kommunfullmäktige minskade andelen avhopp under förra mandatperioden med en procentenhet jämfört med mandatperioden 2014–2018. Det var framför allt färre avhopp bland kvinnor. Störst andel avhopp var det i våra tre storstäder. Oavsett politisk församling var det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Valda av folket - En studie av social representativitet i folkvalda församlingar Rapport 2020-03-20
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/me0107