Till innehåll på sidan

Partier

Undersökningar om Partier

Allmänna val, valresultat

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Allmänna val, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Allmänna val, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, valresultat

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Folkomröstningar, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Demokrati, Partier, Politik, Val