Till innehåll på sidan

Partier

Undersökningar om Partier

Allmänna val, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Allmänna val, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Allmänna val, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Europaparlamentsval, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Röstberättigade Val Valdeltagande

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Folkomröstningar, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Partier Politik Val