Till innehåll på sidan

Partier

Undersökningar om Partier

Allmänna val, valresultat

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Allmänna val, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Allmänna val, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, valresultat

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Folkomröstningar, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Demokrati, Partier, Politik, Val