Till innehåll på sidan

Lastbilar

Undersökningar om Lastbilar

Fordonsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt.

Bilar, Fordon, Lastbilar

Varutransporter med lätta lastbilar

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken uppdateras inte längre.

Godstransport, Lastbilar

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Godstransport, Lastbilar, Körsträckor

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Bilar, Fordon, Lastbilar, Körsträckor