Till innehåll på sidan

Markägande

Undersökningar om Markägande

Markanvändningen i Sverige

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Markanvändning Markägande