Till innehåll på sidan

Maxtaxa

Undersökningar om Maxtaxa

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive regioner. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomstutjämning Kostnadsutjämning LSS Maxtaxa