Till innehåll på sidan

LSS

Undersökningar om LSS

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: LSS Omsorg Funktionsnedsättning

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive regioner. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomstutjämning Kostnadsutjämning LSS Maxtaxa