Till innehåll på sidan

LSS

Undersökningar om LSS

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

LSS, Omsorg, Funktionsnedsättning

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive regioner. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Ekonomi, Inkomstutjämning, Kostnadsutjämning, LSS, Maxtaxa