Till innehåll på sidan

Miljöbalken

Undersökningar om Miljöbalken

Skyddad natur

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Markanvändning, Miljöbalken, Nationalpark, Natura 2000, Naturreservat, Naturtyp