Till innehåll på sidan

Separationer

Undersökningar om Separationer

Statistik om kommunal familjerådgivning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner i Sverige. Syftet med statistiken är att visa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen.

Familj, Separationer, Socialtjänst

Barn- och familjestatistik

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Barn, Familj, Separationer, Syskon