Till innehåll på sidan

Separationer

Undersökningar om Separationer

Statistik om kommunal familjerådgivning

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner i Sverige. Syftet med statistiken är att visa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Etiketter: Familj Separationer Socialtjänst

Barn- och familjestatistik

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Familj Separationer Syskon