Till innehåll på sidan

Sjuklön

Undersökningar om Sjuklön

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Sjukfrånvaro Sjuklön