Till innehåll på sidan

Sjukfrånvaro

Undersökningar om Sjukfrånvaro

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Anställda, Arbetskraft, Personalomsättning, Sjukfrånvaro, Sysselsatta

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut.

Sjukfrånvaro, Sjuklön