Till innehåll på sidan

Sjukfrånvaro

Undersökningar om Sjukfrånvaro

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Anställda, Arbetskraft, Personalomsättning, Sjukfrånvaro, Sysselsatta

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut.

Sjukfrånvaro, Sjuklön

Sjukfall

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Dagersättning sjukförmåner

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar för sjukpenning och rehabiliteringspenning utbetalningarnas omfattning i kronor och antal dagar under referensperioden och för närståendepenning redovisas antal vårdare och vårdade samt antal dagar.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Ohälsomått

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken inkluderar bland annat måtten ohälsotalet, sjuktalet och sjuktalet. Syftet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (registrerad försäkrad) och år. Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, län och kommun och förmån.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring