Till innehåll på sidan

SPIN

Undersökningar om SPIN

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Avtalsreglering Index SPIN