Till innehåll på sidan

Utrikeshandel

Undersökningar om Utrikeshandel

Utrikeshandel med varor

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel Varor

Utrikeshandel med tjänster

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel