Till innehåll på sidan

Handel

Undersökningar om Handel

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Handel, Index, Omsättning

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Försäljning, Handel, Livsmedel

Utrikeshandel med varor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Ekonomi, Handel, Import och export, Utrikeshandel, Varor

Detaljhandelns geografi

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter

Regional omsättningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning per bransch och region och tas fram på uppdrag av exempelvis analysföretag och kommuner. Omsättningsuppgifterna baseras på uppgifter i MOMS-registret som med hjälp av information från Företagsregistret har fördelats ut på företagets arbetsställen. Region kan exempelvis vara kommun eller län, men även andra indelningar kan göras.

Arbetsställen, Försäljning, Handel, Omsättning, Moms