Till innehåll på sidan

Befolkningsprognoser

Artiklar om Befolkningsprognoser

Olika mått på överdödlighet ger liknande resultat för Sverige

Under covid-19-pandemin fick termen överdödlighet stor uppmärksamhet världen över. Det finns flera sätt att beräkna dödligheten i ett land – och beroende på mått och metod kan man få olika svar. Vår sammanställning visar att Sverige under 2020–2022 hade en överdödlighet på mellan drygt fyra och sju procent enligt flera olika sätt att mäta. Oavsett mätmetod hör Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, till de länder i Europa som har lägst överdödlighet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkningsprognoser Dödstal Corona

Nu är vi över 10,5 miljoner invånare

Vi har passerat 10,5 miljoner invånare. Enligt den senaste statistiken utgörs Sveriges befolkning av 10 502 959 personer.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser

Befolkningen koncentreras till allt färre kommuner

Vid slutet av 2021 uppgick Sveriges folkmängd till knappt 10,5 miljoner personer. Mer än hälften av invånarna bodde i någon av de 33 folkrikaste kommunerna, vilka tillsammans utgjorde mindre än en tiondel av landets yta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Inrikes flyttning

Kriget gör Sveriges befolkningsutveckling mer osäker

Kriget i Ukraina gör den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige extra osäker. Enligt SCB:s senaste framskrivning kan befolkningen öka med 900 000 till 1,7 miljoner invånare till 2040 beroende på hur asylinvandringen från Ukraina utvecklar sig.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi

Prognos: Fler får rösta i nästa val

Med ett år kvar till riksdag-, region- och kommunfullmäktigevalen har SCB beräknat hur många som kommer att få rösta i alla tre. Svaret är 7,5 miljoner personer, varav förstagångsväljarna blir runt 430 000.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demokrati Politik Val Politik och demokrati

Befolkningen väntas minska i åtta län till 2040

Befolkningen i Stockholms län väntas öka mest i Sverige fram till år 2040, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. I Västernorrlands och Norrbottens län beräknas den minska mest i landet.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser

Fler barn bor i storstäder i framtiden

Andelen barn i Sveriges storstadskommuner ökar. En utveckling som håller i sig de närmsta tio åren, enligt SCB:s befolkningsprognos. Allra störst andel barn finns i kommunerna runt storstäderna medan landsbygdskommuner har många äldre invånare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Regionalt

Så gör SCB en befolkningsframskrivning

Sveriges befolkning växer och förväntas fortsätta göra så även i framtiden. Så här beräknar SCB den framtida befolkningens storlek och sammansättning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi Statistisk metod

Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag

Historien om Sverige innehåller bland annat krig, dödliga sjukdomar och massutvandring. Men även invandringen, som har förändrats genom åren, har påverkat hur befolkningen har förändrats. Allt det här kan man få reda på genom att titta på statistiken. Följ med på en resa från mitten av 1700-talet och fram till i dag.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser

Minskande befolkning väntas i östra delen av EU

Befolkningen i EU-området beräknas öka marginellt mellan 2015 och 2080. Men det är stora skillnader mellan olika länder. Sverige är ett av de länder som beräknas öka mest, medan flera länder i östra EU väntas få en stor folkminskning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi

Intervju: Färre måste försörja fler

Eurostats beräkningar visar att andelen äldre inom EU ökar i framtiden medan andelen i de mest förvärvsaktiva åldrarna minskar. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi