Till innehåll på sidan

Öar

Undersökningar om Öar

Strandnära markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Bebyggelse, Befolkning, Kust, Öar