Till innehåll på sidan

Kust

Undersökningar om Kust

Strandnära markanvändning

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Befolkning Kust Öar

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Kust