Till innehåll på sidan

Kust

Undersökningar om Kust

Strandnära markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Bebyggelse, Befolkning, Kust, Öar

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Hav, Kust