Till innehåll på sidan

Konfidensindikator

Undersökningar om Konfidensindikator

Konjunkturbarometern Hushåll

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

Statistikansvarig myndighet: Konjunkturinstitutet (KI)

Etiketter: Hushåll Inköpsplaner Konfidensindikator