Till innehåll på sidan

Omsättning

Undersökningar om Omsättning

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Forskning och utveckling Omsättning Universitet och högskola

Innovation i företagssektorn

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Innovationer Omsättning Utgifter

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Handel Index Omsättning

Industrins orderingång och omsättning

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Omsättning Order

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Anställda Företag Omsättning Internationella företag

Inkvarteringsstatistik

Statistiken visar gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtverket

Etiketter: Besöksnäring Företagsekonomi Gästnätter Hotell Omsättning Turism