Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel

Undersökningar om Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser

Tillverkare och ombud för kemiska bekämpningsmedel lämnar varje år uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda kvantiteter i Sverige av olika produkter.

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Etiketter: Bekämpningsmedel Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket – användning i grödor

Syftet med undersökningen är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över bekämpningsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i denna över tiden. Undersökningen ger även väsentlig information för uppföljning av politiskt uppsatta miljömål.

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Etiketter: Bekämpningsmedel Växtskyddsmedel