Till innehåll på sidan

Bekämpningsmedel

Undersökningar om Bekämpningsmedel

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Tillverkare och ombud för kemiska bekämpningsmedel lämnar varje år uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda kvantiteter i Sverige av olika produkter.

Bekämpningsmedel, Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket – användning i grödor

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Syftet med undersökningen är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över bekämpningsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i denna över tiden. Undersökningen ger även väsentlig information för uppföljning av politiskt uppsatta miljömål.

Bekämpningsmedel, Växtskyddsmedel

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Statistiken visar bland annat såld mängd bekämpningsmedel efter olika användarkategorier och typ av medel.

Bekämpningsmedel

Hållbarhet i svenskt jordbruk

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en översiktlig bild av jordbrukets utveckling under senare år sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Här redovisas jordbrukets påverkan på miljön, samt ekonomiska och sociala faktorer. Miljömålen samt andra samhällsmål följs upp och analyseras.

Bekämpningsmedel, Utsläpp