Till innehåll på sidan

Högskola

Artiklar om Högskola

Sämre lön för högre utbildning i Sverige

Det lönar sig inte att utbilda sig i Sverige i samma utsträckning som i andra länder, enligt en mätning gjord av OECD. Sverige hamnar under snittet när man jämför lönenivåer med olika nivåer av utbildning i flera länder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Lön Utbildning Högskola

Utbytesstudenter har minskat med 60 procent

Nästan en tiondel av alla som studerar på svenska universitet och högskolor är studenter från utlandet. Förra året minskade antalet utbytesstudenter kraftigt på grund av pandemin.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Högskola Internationellt

Hög sysselsättning för nyligen examinerade i Sverige

För att klara EU:s sysselsättningsmål är det viktigt att nyligen examinerade får ett arbete. Tydliga skillnader finns mellan länder och inom länder, både vad gäller kvinnor och mäns sysselsättning och mellan olika utbildningsnivåer. I Sverige är sysselsättningen bland nyligen examinerade hög och skillnaderna mellan olika grupper små.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Sysselsatta Högskola

Gymnasieungdomar följer sina studieplaner

Majoriteten av gymnasieeleverna som uppger att de har planer på att studera på högskola eller universitet påbörjar också studier inom tre år. Men längre uppföljningar visar att det finns grupper som trots studieplaner aldrig studerar vidare på högskolan.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Utbildningsnivå Högskola

Vanligt att arbeta under studierna i Sverige

Sysselsättningsgraden är högre för de som har arbetat eller praktiserat under studietiden jämfört med de som inte gjort det. I Sverige är det mycket vanligt att arbeta eller praktisera under studierna. Men långt ifrån alla unga i EU har haft kontakt med arbetsmarknaden under studietiden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Utbildning Högskola

Var fjärde i högre studier direkt efter gymnasiet

Mer än var fjärde gick direkt vidare till högskolestudier efter gymnasiet av de som slutade grundskolan 2006. En nästan lika stor grupp började jobba direkt och gjorde det fortfarande 2016. Resten gick krokigare vägar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildning Högskola

Arbete i linje med utbildningen vanligare bland examinerade

Under våren 2017 fick ett urval av universitets- och högskolestudenter som avslutat sina studier läsåret 2013/14 svara på en enkät om sin situation på arbetsmarknaden. Framför allt på generella program är det vanligt att avsluta sin utbildning utan examen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Examen Utbildningsnivå Högskola

Regeringen satsar 37 miljarder kronor på FoU 2017

Under 2017 beräknas regeringen avsätta 36,7 miljarder kronor till forskning och utveckling (FoU), visar SCB:s statistik. Det är 2,3 miljarder kronor mer än förra året. Liksom tidigare år går nästan 4 procent av statsbudgeten till finansiering av FoU och som andel av BNP beräknas regeringens satsningar motsvara 0,8 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Högskola Politik och demokrati Sveriges ekonomi

Var tredje har studerat utomlands

Av Sveriges 18–34-åringar har var tredje någon gång deltagit i utbildning utomlands. Andelen är högre bland dem som har efter­gymnasial utbildning än bland dem som har en kortare utbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Skola Utbildning Högskola