Till innehåll på sidan

Statistikskolan

Artiklar om Statistikskolan

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Under 2016 var 355 600 arbetslösa enligt SCB och 367 200 inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. Nivåerna är snarlika och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Statistikskolan Statistisk metod

Att designa svarsalternativ i en statistisk undersökning

I Välfärds statistikskola fortsätter vi beskriva vad du ska tänka på när du skapar frågor till en statistisk undersökning. I det här avsnittet tar vi upp några grundläggande saker att tänka på när du konstruerar svarsalternativ.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan

Så ställer du frågor i en statistisk undersökning

Mycket av den statistik som produceras bygger på frågor som ställs till individer. I Välfärds statistikskola beskriver vi vad du ska tänka på då du konstruerar frågor till en statistisk undersökning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Mätteknik – att kommunicera med uppgiftslämnare

Mycket av den statistik som produceras bygger på frågor som ställs i undersökningar. För att få god kvalitet i statistiken krävs att de som deltar i undersökningen förstår frågorna på rätt sätt. Välfärds statistikskola berättar mer om frågekonstruktion.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Intervju: Som du frågar får du svar

Mäter våra frågor det vi vill att de ska mäta? En missuppfattad fråga skapar mätfel som ofta inte syns i statistiska tabeller och diagram.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Personnumret fyller 70 år

Alla som är folkbokförda i Sverige har ett unikt personnummer. Det används i många olika sammanhang. I år har det gått 70 år sedan personnumret infördes.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Statistikskolan

Så kan vi göra statistik av big data

Big data, en stor mängd obehandlad data, sägs kunna ge oss mängder av värdefull information om vårt samhälle. Men vad är big data egentligen och vad har det för betydelse för statistikbyråer världen över? Välfärds statistikskola tittar närmare på begreppet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Statistikskolan Statistisk metod

Att jämföra inkomster för hushåll

SCB får ofta frågor om hushållens inkomster. Att kunna jämföra inkomster för hushåll är viktigt, men det är inte lika lätt som att jämföra inkomster för individer. Statistikskolan reder ut problematiken.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod

Är det statistiskt säkerställt?

Vid jämförelser mellan olika värden i statistiken talas om statistiskt säkerställda skillnader. Det är skillnader som troligen inte bara kan förklaras av slumpen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Politik och demokrati Statistikskolan Statistisk metod

Mer bortfall i statistiken

Det blir allt vanligare med bortfall i statistiska undersökningar. Detta är ett problem eftersom ett stort bortfall i en undersökning innebär att resultaten kan bli missvisande.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Om SCB Statistikskolan Statistisk metod

Urbanisering – från land till stad

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter. Processen kallas urbanisering.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Glesbygd Statistikskolan Städer

Medellivslängd – mått med gamla anor

Uppgifter om medellivslängd väcker ofta intresse. Enkelt att räkna fram, skulle man kunna tro. Men det korrekta måttet består av beräkningar i flera steg, med utgångspunkt i befolkningens storlek och antal avlidna i olika åldrar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Medellivslängd Statistikskolan

Percentiler visar fördelningar

Statistiken kan ge bra information om hur till exempel inkomster fördelar sig i befolkningen eller i en grupp. Percentiler är ett sätt att redovisa fördelningar av sådant som inkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod