Till innehåll på sidan

It-tekniker

Undersökningar om It-tekniker

It-användning i företag

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Digitalisering, It-specialister, It-tekniker, E-handel, Sociala medier, Big data, Molntjänster, It-kunskaper, Informationssäkerhet, It-säkerhet