Till innehåll på sidan

Digitalisering

Undersökningar om Digitalisering

It-användning i företag

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Digitalisering, It-specialister, It-tekniker, E-handel, Sociala medier, Big data, Molntjänster, It-kunskaper, Informationssäkerhet, It-säkerhet

Befolkningens it-användning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Elektronisk handel, Innovationer, It, Digitala plattformar, Internet, Digitalisering