Till innehåll på sidan

Agenda 2030

Artiklar om Agenda 2030

Konsumtionen ger mindre utsläpp nu än tidigare

När vi räknar på de utsläpp av växthusgaser som genereras av vår konsumtion, både i Sverige och utomlands, kan man se att utsläppen minskat över tid. Utsläppen från hushållens konsumtion kommer främst från transporter, livsmedel och boende.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Konsumtion Miljö Agenda 2030

Se hur Sverige lever upp till Agenda 2030

Nu blir det enklare att se hur väl Sverige lever upp till målen i FN:s Agenda 2030. Genom en ny lösning på scb.se samlas statistiken som visar hur det går.

Övrigt Etiketter: Agenda 2030

JOS ger bättre statistik

FN menar att tillförlitlig statistik är vägen att gå för att nå en värld av hållbar utveckling. SCB:s vetenskapliga tidskrift Journal of Official Statistics är en av pusselbitarna för att nå dit.

Övrigt Etiketter: Statistisk metod Agenda 2030