Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag

Undersökningar om Förtroendeuppdrag

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Demokrati Förtroendeuppdrag Politik Val