Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag

Undersökningar om Förtroendeuppdrag

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011 och 2015.

Demokrati, Förtroendeuppdrag, Politik, Val