Till innehåll på sidan

Förädlingsvärde

Undersökningar om Förädlingsvärde

Företagens ekonomi

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Balansräkning Ekonomi Förädlingsvärde Nettoomsättning Resultaträkning