Till innehåll på sidan

Balansräkning

Undersökningar om Balansräkning

Finansiella företag, årsbokslut

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Balansräkning Banker Företagsekonomi Resultaträkning

Företagens ekonomi

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Balansräkning Ekonomi Förädlingsvärde Nettoomsättning Resultaträkning