Till innehåll på sidan

Icke-formell utbildning

Undersökningar om Icke-formell utbildning

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, yrkesgrupp, födelseland, kön och ålder. Utbildningsaktiviteternas karaktär beskrivs avseende utbildningstyp, inlärningsmetod och vad utbildningen lett till. Undersökningen är gemensam för EU och har genomförts 2006, 2011 och 2016. Nästa undersökningsomgång är 2022. Resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat medan nationella resultat publiceras här nedan. Undersökningens engelska namn är Adult education survey (AES).

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Icke-formell utbildning Personalutbildning Vuxenutbildning