Till innehåll på sidan

Vuxenutbildning

Undersökningar om Vuxenutbildning

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Personalutbildningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Ingen uppdatering av statistiken är för närvarande inplanerad. Statistik om deltagande i personalutbildning redovisas i Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning.

Kompetensutveckling, Personalutbildning, Vuxenutbildning

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, hushållstyp, födelseland, kön och ålder. Undersökningen är gemensam för EU och gjordes första gången i Sverige 2005/2006 och sedan 2012. Jämförbara resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Icke-formell utbildning, Personalutbildning, Vuxenutbildning

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar grundläggande kunskaper och färdigheter hos vuxna som används i vardagen och som behövs för ett framgångsrikt deltagande i samhället, till exempelläsförståelse, räkning och problemlösning med hjälp av IT/dator utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, sysselsättning och utbildningsbakgrund.

Vuxenutbildning