Till innehåll på sidan

Import och export

Artiklar om Import och export

Så stor var handeln med Ukraina och Ryssland i fjol

Före Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige båda länderna som handelspartners. I fjol köpte Sverige bland annat trävaror av Ukraina, och olja och uran av Ryssland. Vi exporterade verkstadsmaskiner, bilar och telekomutrustning till de två länderna.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Handel Import och export

Storbritannien fortsatt viktig handelspartner efter brexit

Storbritannien, som lämnade EU:s inre marknad vid årsskiftet, är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Men landet har flyttat ner från sjätte till åttonde plats bland Sveriges exportmarknader för varor, enligt den senaste utrikeshandelsstatistiken.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Import och export

Sveriges export

Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2021 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 507 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med året innan.

Snabba fakta Etiketter: Ekonomi Import och export

Sveriges import

Sverige är beroende av handel med andra länder. Vi importerar sådant som vi själva inte producerar. Under 2021 importerade vi varor och tjänster för 2 270 miljarder kronor.

Snabba fakta Etiketter: Ekonomi Import och export

EU viktigast för svensk handel och investeringar

Svenska företags ägarintressen utomlands växer i takt med exporten. Under 2000-talet har svenska bolag ökat sina direktinvesteringar inom EU, det vill säga etablering eller uppköp av befintliga företag, med 181 procent. År 2016 uppgick investeringarna i EU till 2 058 miljarder svenska kronor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Företag Import och export Näringsliv Internationella företag

Betalningsbalansen ger en bild av svensk ekonomi

Betalningsbalansen beskriver Sveriges position på den globala marknaden. Den redovisar Sveriges alla transaktioner med omvärlden, och mäter bland annat förändringar av finansiella tillgångar och skulder gentemot omvärlden. Därför är betalningsbalansen ett användbart verktyg för politiker, beslutsfattare och forskare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: BNP Ekonomi Import och export