Till innehåll på sidan

Sammandrag av enskilda bankernas uppgifter 1866–1911

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Sammandragen är utgivna med varierande titlar. Om bakgrunden till dem står i Nationell ArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter 1866–1911:

[År 1868 inrättades] "ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen med mera reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef".

Senare statistik