Till innehåll på sidan

Statistisk tidskrift 1860–1984

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Statistisk tidskrift skulle vara en snabbare kanal än Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) att sprida statistik främst om befolkningen.

Utgivandet av Statistisk tidskrift var en viktig del av det statistiska systemet som införs 1858. I förordet till det första numret beskrivs det planerade innehållet på följande sätt: ”Under­rättelser rörande det Statistiska ämbets­verkets historia, organisation och verksamhet, översikt över Statistiska Beredningen förhand­lingar och ifråga­satta planer till nya eller mer full­ändade statistiska under­sökningar, officiella utlåtanden och regerings­beslut.” Statistiska central­byrån har publicerat Statistisk tidskrift i tre följder med olika innehållslig karaktär.

Statistisk tidskrift skulle vara en snabbare kanal än Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) att sprida statistik främst om befolkningen. Andra statistik­områden som täcks är fällda rovdjur, stats­finanserna och spar­bankerna. Vidare gör Statistisk tidskrift också en insats för den historiska statistiken, bl.a. genom att publicera läns­siffror om folkmängd, födda etc. från Tabell­verket; motsvarande riks­siffror har redan publicerats i BiSOS. Det finns också inter­nationella utblickar såsom referat från statistiska kongresser och deras betydelse för Sveriges statistik.

Titel: Statistisk tidskrift. (1860–1913)

Register till Statistisk tidskrifts samtliga årgångar (1860-1913) (pdf)

Till serien hör också tre bihang:

I Statistisk tidskrift publiceras Sveriges officiella statistik i sammandrag åren 1870–1913 som första nummer i årsvolymen. De är föregångare till Statistisk årsbok som började ges ut 1914.

Titel: Statistisk tidskrift. Ny följd. (1952–1962)

Engelsk titel: Statistical review. New series. (1952–1962)

Den andra omgången Statistisk tidskrift, Ny följd, 1952–1962, skulle innehålla kvartals- och månadsstatistik, preliminära utredningsrapporter, internationella samarbeten, metoddiskussioner kring statistikproduktionen och litteraturanmälningar.

Titel: Statistisk tidskrift. Tredje följden. (1963–1984)

Engelsk titel: Statistical review. Third series. (1963–1984)

Den tredje omgången är Statistisk tidskrift en mer renodlad teori- och metodtidskrift, en föregångare till JOS, Journal of Official Statistics.

Journal of Official Statistics (JOS)

Journal of Official Statistics (JOS) är en referentgranskad internationell vetenskaplig tidskrift som publiceras av statistikmyndigheten SCB.