Till innehåll på sidan

Sveriges officiella statistik i sammandrag 1870–1913

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Sveriges officiella statistik i sammandrag för 1870 utgavs, som en rapport av Statistiska centralbyrån 1870, och för åren 1871–1913 ingick denna, som första nummer i årsvolymen av Statistisk tidskrift.

Som förebild till Sveriges officiella statistik i sammandrag hade SCB de statistiska årsböcker som andra statistikmyndigheter i Europa hade börjat ge ut.

Ett annat skäl var att den officiella statistiken, i form av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), hade vuxit ut så att man befarade att dessa redogörelsers stora omfång och överväldigande mängd detaljer skulle avskräcka många från det mödosamma arbetet att söka upplysningar i dem.

Sveriges officiella statistik i sammandrag upphörde 1913 och efterföljdes 1914 av Statistisk årsbok för Sverige.