Till innehåll på sidan

Statens järnvägstrafik 1862–1910 (BiSOS L)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet statens järnvägstrafik.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. L, Statens järn­vägs­trafik

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS L Statens järnvägstrafik omfattar åren 1862–1877 all järn­vägs­trafik. Åren 1878–1910 är järn­vägs­trafiken upp­delad på Statens järn­vägs­trafik och Allmän svensk järn­vägs­trafik.

Man kan följa tillväxten av järn­vägs­kartorna som finns i nästan varje häfte. Kartorna omfattar så småningom hela Norden och även när­liggande länders områden.

Från 1904 finns bihang varje år till Statens järn­vägs­trafik. I dessa kan man följa gods­trafikens utveck­ling. 1909 och 1910 finns bihang om malm­banan, lok, vagnar och tåg­färjan mellan Trelle­borg och Sassnitz.

Uppgifter om järnvägstrafik 1912–1953 har publicerats i Statistiska meddelanden.

SM Serie D, Järnvägsstatistiska meddelanden