Till innehåll på sidan

Järnvägsstatistiska meddelanden 1913–1953. Statistiska meddelanden. Serie D.

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Olika typer av statistik kopplat till statens järnvägar och enskilda järnvägar i perioden.

Titel: Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden

Fransk titel (1939–1947): Aperçu mensuel des chemins de fer suédois

Digitaliserade publikationer i denna serie

Innehåll

Serien innehåller uppgifter om:

  • Samtliga järnvägars, statens järnvägars och enskilda järnvägars trafik, inkomster, utgifter och resultat för månad 1912–1953
  • På statens järnvägar transporterat vagnslastgods för kvartal och år 1912–1928
  • Statens järnvägar – summarisk redovisning 1912–1921
  • Uppgifter om statens och enskilda järnvägars automobilrörelse år 1932–1948
  • Olyckshändelser i tågdrift vid Sveriges järnvägar år 1936–1953
  • Reviderad uppställning av Järnvägsstatistiska meddelanden 1939.
  • Extrahäfte II 1923: Utredning rörande de ekonomiska förutsättningarna för en järnväg till Marstrand – I Järnvägsstatistisk meddelanden: 1923: Extrahäfte II

Tidigare statistik

Senare statistik