Till innehåll på sidan

Valstatistik 1871–1910 (BiSOS R)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet valstatistik.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. R, Val­statistik

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS R Valstatistik omfattar: Kommunala röst­rätten 1871, 1892, 1904 och 1910; Valrätt till Riks­dagens andra kammare 1885 och 1900; Riks­dags­manna­valen 1872–1906/1908.

  • Kommunala rösträtten 1871–1904
  • Landstingsmannavalen och den Kommunala röst­rätten 1910
  • Riksdagsmannavalen 1872–1908
  • Valrätt till Riksdagens andra kammaren 1885–1900
  • Digitaliserade publikationer i denna serie

Senare statistik

Valstatistik 1909–1999