Till innehåll på sidan

Valstatistik 1909–1999

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet valstatistik. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Tidigare valstatistik

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik (BiSOS R), vilken omfattar: Kommunala rösträtten 1871, 1892, 1904 och 1910; Valrätt till Riksdagens andra kammare 1885 och 1900; Riksdagsmannavalen 1872–1906–1908.

Senare valstatistik

Sedan 2002 publiceras Valstatistiken i SCB:s publiceringskalender under ämnesområdet Demokrati.

Gå till ämnesområdet demokrati