Till innehåll på sidan

Inrikes sjöfart 1828–1857

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet inrikes sjöfart. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart.

Senare statistik

Se även